Poezja

Julian Tuwim

żYCIE CODZIENNE -JULIAN TUWIM

TAJEMNICZEJą RZECZY, FANTASTYCZNIEJą ZDANIA,
I MóWIć CORAZ TRUDNIEJ, I MILCZEć CORAZ BOLEśNIEJ,
OBRASTAJą NATRęTNYM SZEPTEM GłęBINY MIESZKANIA,
KRZESłO, PRZY STOLE ZACZęTE, MELODIą KOńCZY SIę WE śNIE.

Z DNIA NA DZIEń WIęCEJ ZNACZY KAżDE SłOWO CODZIENNE,
MCHEM WIEKóW OBROśNIęTE, KORCI UKRYTą PIERWSZYZNą.
PRZYKłADAM UCHO DO MEBLI - SłYSZę SZUMY TAJEMNE:
SKARżą SIę DęBY,SKARżą I PłACZą ZA OJCZYZNą.
@)-->-->--@)-->-->--@)-->-->--