Poezja

Archiwum: czerwiec 2007

Leopold Staff

CZEKAM-LEOPOLD STAFF

CZEKAM NA KAżDYM MIEJSCU I W KAżDEJ GODZINIE,WYPATRUJę W CHMUR LOCIE, W KAMIENIU I DRZEWIE,W STARYCH KSIęGACH I W PIEśNI, W MIłOśCI I WINIEI SZUKAM BóG WIE CZEGO, BO NIKT O TYM NIE WIE.LECZ DZIEń ZAWODZI W MęCE STRAWIONY DAREMNEJI W JAłOWYCH ZABIEGóW BłęDNYM KOłOWROCIE.MOżE CZEGOś DOPATRZę SIę WśRóD NOCY CIEMNEJ,CO ROZSZERZA KSIężYCA SIERP I OCZY KOCIE. czytaj dalej

komentarze: 22