Poezja

Archiwum: wrzesień 2007

Tadeusz Różewicz

OBRAZ -TADEUSZ RóżEWICZ

KTO GO ROZPOZNAMATKA OJCIEC BRACIAMOżE TA DRUGA KOBIETAKTóREJ TWARZW ZAMGLONYM LUSTRZESPłYWA JAK DESZCZA TYKIEDY PATRZYSZ NA SIEBIECO WIDZISZWIDZę CZłOWIEKA STWORZONEGONA OBRAZ I PODOBIEńSTWO BOGAKTóRY ODSZEDł czytaj dalej

komentarze: 17
Julian Tuwim

JESTEś ZNOWU - JULIAN TUWIM

JESTEś ZNOWU! MóJ BOżE! JAK MI SERCE BIJE!JAK MI SIę WZROK OWIOśNIł! JAK śWIAT ROZRADOWAł!TYLEM NOCY CIę W SNACH, NAZBYT KRóTKICH, CAłOWAł!TYLEM DNI DZIEń TEN TęSKNIł, CO PRZYSZEDł I żYJE!I JEST! O TERAZ WłAśNIE! JEST TEN DZIEń POWROTNY,WYPłAKANY, KOCHANY NOWY DZIEń SPOTKANIA.DZIEń WSZYSTKIEJ MEJ NADZIEI, CAłEGO CZEKANIA,GDYM CIę PIASTOWAł W SERCU, STęSKNIONY, SAMOTNY!I JAKżE TO WYPOWIEM! I JAK... czytaj dalej

komentarze: 18
Tadeusz Różewicz

PRAWA I OBOWIąZKI - TADEUSZ RóżEWICZ

DAWNIEJ KIEDY NIE WIEMDAWNIEJ MYśLAłEM żE MAM PRAWO OBOWIąZEKKRZYCZEć NA ORACZAPATRZ PATRZ SłUCHAJ PNIUIKAR SPADAIKAR TONIE SYN MARZENIAPORZUć PłUGPORZUć ZIEMIęOTWóRZ OCZYTAM IKARTONIEALBO TEN PASTUCHTYłEM ODWRóCONY DO DRAMATUSKRZYDEł SłOńCA LOTUUPADKUMóWIłEM śLEPCYLECZ TERAZ KIEDY TERAZ NIE WIEMWIEM żE ORACZ WINIEN ORAć ZIEMIęPASTERZ PILNOWAć TRZODYPRZYGODA IKARA NIE JEST ICH PRZYGODąMUSI SIę ... czytaj dalej

komentarze: 40
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska

MAGNOLIA - MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA

NA LIśCIU LEżY KWIAT                      DRZEMIąCY,          żółTAWOBIAłY JAK  SłONIOWA KOść.               SłODKI, żE Aż NUDZI.          PRZEDMIOT PACHNąCY -      ZłOśLIWIE TAJEMNICZY śWIAT -                DZIWNY GOść          WśRóD NAS, LUDZI... czytaj dalej

komentarze: 9
Julian Tuwim

STROFY O PóźNYM LECIE - JULIAN TUWIM

ZOBACZ, ILE JESIENI!PEłNO, JAK W CEBRZE WINA,A TO DOPIERO POCZąTEK,DOPIERO SIę ZACZYNA.NAZłOCIłO SIę LIśCI,żE KOSZAMI WYNOSIć,A TRAWA JAKA BUJNA,Aż SIę PROSI, BY KOSIć.LATO, W BUTELKI ROZLANE,NA PółKACH SłODEM SIę BURZY.ZARAZ KORKI WYSADZI,JUż NIE WYTRZYMA DłUżEJ.A TU UWIąDEM NARASTAWINNA, JABłECZNA PORA,CZERWIENNA, TRAWIASTA,LIśCIASTA,W SZKLE PęKATEGO GąSIORA.NA GORąCYM KAMIENIUJASZCZURKA JESZ... czytaj dalej

komentarze: 54
Wisława Szymborska

KONIEC I POCZąTEK - WISłAWA SZYMBORSKA

Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać Jaki taki porzadek sam się przecież nie zrobi. Ktoś musi zepchnąć gruzy na pobocza dróg, żeby mogły przejechać wozy pełne trupów. Ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele, sprężynach kanap, drzazgach szkła i krwawych szmatach. Ktoś musi przywlec belkę do podparcia ściany, ktoś oszklić okno i osadzić drzwi na zawiasach. Fotogeniczne to nie jest... czytaj dalej

komentarze: 13