Poezja

Archiwum: lipiec 2007

Leopold Staff

DO......LEOPOLD STAFF

ZABRANIASZ PISAć O SłOWIKU,O KSIężYCU I O RóżACH,BO TO RZECZY PONO BłAHE,MARNE I WIERSZA NIEGODNE...WąTPLIWOść WE MNIE SIę BUDZI:GDYBY DWOJE MłODYCH LUDZINIE PRZECHADZAłO SIę KIEDYśCICHYM WIECZOREM, DłOń W DłONI,PO KSIężYCU, WśRóD Róż WONI,PRZY SłOWIKA SłODKIM FLECIE,CZYBYś ISTNIAł DZIś NA śWIECIE? czytaj dalej

komentarze: 11
Leopold Staff

PRZEBUDZENIE- LEOPOLD STAFF

JEST śWIT,ALE NIE JEST JASNO.JESTEM NA Pół ZBUDZONY,A DOKOłA NIEłAD.COś TRZEBA ZWIąZAć,COś TRZEBA ZłąCZYć,ROZSTRZYGNąć COś.NIC NIE WIEM.NIE MOGę ZNALEżć BUTóW,NIE MOGę ZNALEżć SIEBIE.BOLI MNIE GłOWA. czytaj dalej

komentarze: 9
Leopold Staff

WIęC MOżNA KOCHAć... - LEOPOLD STAFF

WIęC MOżNA KOCHAć I NIE WIEDZIEć O TEM?PO PRZYPADKOWYM, NAJKRóTSZYM SPOTKANIUDłOń SOBIE WZAJEM PODAć W POżEGNANIUI W DUSZ SPOKOJU ODEJść ---Z BEZPOWROTEM...LECZ JUż NAZAJUTRZ, LEDWO PO ROZSTANIU, W DZIEń óW ZABłąDZIć PAMIęCI PRZELOTEMI STAJąC, JAKBY PRZED CZEMś CUDNEM, ZłOTEM,UCZUć SIę NAGLE SERCEM ---  NA WYGNANIU!I ODTąD WRACAć WSTECZ, WCIąż I NA PRóżNO,PRZESIEWAć PRZESZłOść WSPOMNIENIA PRZET... czytaj dalej

komentarze: 15
Leopold Staff

PROBLEMY-LEOPOLD STAFF

PROBLEMóW SIę NIE ROZWIąZUJE.PROBLEMY SIę PRZEżYWA,JAK DNIE, KTóRYCH, GDY MINą, JUż NIE MA.JAK SZATY ZUżYTE,Z KTóRYCH SIę WYROSłO,SPADAJą Z RAMIONI W DRZWI OSTATNIEWCHODZISZ NAGI I WOLNYJAK śWIT. czytaj dalej

komentarze: 17